Hvem er Ellen?

Undervisning

Jeg har undervist i musik siden 2002 mest i musikskoleverdenen, hvor jeg har undervist i sang (rytmisk og klassisk), klaver, kor, babyrytmik, forskellige børnehold fra 1-8 år, Music Mind Games, teori og hørelære for talentelever og har holdt kurser og koncerter for dagplejere og børnehaver.

Derudover har jeg undervist i musik i folkeskolen (3.-6. klasse) samt frivillig kor 0.-2. klasse og arbejdet i aftenskole, hvor jeg har undervist i sang og kor (både rytmisk og klassisk) samt børnehold.

Endelig har jeg siden 2004 været ansat som organist, hvor jeg udover at spille har stået for at arrangere koncerter, har haft spirekor (0.-2. klasse), aspirantkor (3.-6. klasse korskole), børne- og ungdomskor, seniorkor samt diverse lejlighedskor for voksne og børn.

Optræden

Jeg optræder selv som solosanger ved f.eks. bryllupper, begravelser og kirkekoncerter.

Uddannelse

Cand.mag i musik med musikpædagogisk overbygning - hovedfag rytmisk sang

PO organist

Kurser

Music Mind Games unit 1 og 2

Estill Voice Training Systems, level 1 og 2 samt Advanced 1

Circle Song kursus ved Jim Daus Hjernøe

25 ugers kursus i musikundervisning af børn 0-9 år, Vestjysk Musikkonservatorium

Flere kurser i "Sangerkrop træning" efter Anne Rosings metoder ved bl.a. Anne Hjort og Andrea Krüger Holm

Diverse kurser i musik med børn - bl.a. med Tine Mynster, Doug Goodkin og Sophia Lopez-Ibor

Adskillige Masterclasses og kurser på Videnscenter for unge stemmer

Kursus i babysalmesang

Musicalsang ved Ian Adams

Kursus i undervisning af børne- og spirekor