Hvorfor babyrytmik?

Babyrytmik er en enestående mulighed for at få ideer til små lege og sange, som man kan bruge derhjemme. Repertoiret er lagt an på, at det skal være med til at stimulere barnet på mange måder:

  • sprogligt
  • motorisk - både finmotorik og grovmotorik
  • balance
  • sanseindtryk - både følesans, synssans og naturligvis høresans kommer i spil
  • sangene bidrager til nærvær mellem barn og voksen

Endelig er det selvfølgelig også håbet, at forløbet kan være med til at styrke såvel den voksnes som barnets musikglæde.

Hvem kan deltage?

Babyrytmik er for børn på 1-8 mdr. (ved holdstart) og deres mor eller far.

Hvordan?

Babyrytmik oprettes som hold (ved min. fire tilmeldinger), hvor forløbet typisk varer 8-12 gange af 45 min. Derudover er der mulighed for at mødregrupper kan booke et forløb på 4 gange - enten hos mig eller i jeres hjem, så jeg kommer til jer. Jeg laver også forløb i babysalmesang for kirker, hvor repertoiret naturligvis er tilpasset dette. Kontakt mig gerne for at høre om muligheden for at starte hold op.

I får en samling sange i et hæfte, der tages med hjem, når forløbet er slut. Hver lektion afsluttes med en kop kaffe/te/vand og tid til snak med de andre mødre.