Klaver tilbydes både som solo- og holdundervisning

Klaverleg

Klaverleg er holdundervisning med tre-seks elever på holdet. Holdet tilbydes elever fra 0.-2. klasse og forløber over en kortere periode på 8-12 uger, hvorefter man efter lærerens vurdering enten kan fortsætte på endnu et hold eller overgå til soloundervisning. Undervisningen har følgende indhold: leg ved klaveret ved at spille små melodier, improvisation, sammenspil og nodelære med Music Mind Games, hvor man lærer musikteori og nodelære gennem sjove spil. Du kan læse mere om Music Mind Games her.

Hvorfor gå til klaver?

Klaveret er et instrument, der kan anvendes i mange sammenhænge: alene, i bandsammenhæng eller som akkompagnement til fællessang, solosang eller egen sang. Det er også et instrument, hvor det er let og overskueligt at lære om noder. 

Hvad indeholder undervisningen?

Du er selvfølgelig selv med til at bestemme indhold, men almindeligvis vil vi starte med noder og senere tage fat på akkorder. Derudover vil vi arbejde med selv at lytte sig frem til sange (gehørsspil), improvisation (selv at finde på), og i mindre omfang evt. komposition (lave egne melodier). En smule musikteori vil sikkert også finde vej ind i mellem (med mindre du i forvejen deltager på Music Mind Games holdet.

Uanset om du ønsker at lære at spille:

  • klassisk klaver
  • rytmisk klaver
  • brugsklaver (akkorder)
  • eller melodispil

er du meget velkommen!